Om LABEX

LABEX ble etablert i 1973 og er en fremgangsrik leverandør av diagnostika og analyseinstrument til laboratorier på sykehus, universitet og legemiddelindustri. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter for analyser til blodtypeserologi og infeksjonssykdommer med tilhørende helautomatiske system.

Vi er Bio-Rads forlengede arm i Skandinavia og inngår i den europeiske organisasjonen. Med flest installerte helautomatiske system innen blodtypeserologi i Skandinavia er vi markedsledende. Vi er ISO 9001:2008 sertifisert siden 1998.

Vår kvalitetsplanering innebærer at vi følger en strukturert arbeidsgang fra vi identifiserer vår kunders krav, til levering og behandling ved servicetjenester. Dette skjer med fokus på alltid å gi beste service til høyeste kvalitet der hver medarbeider kjenner sitt ansvar og alltid gjøre sitt ytterste for å sikre at vi oppfyller våre kunders krav.

Vår serviceorganisasjon har bred erfaring med helautomatisk utstyr til laboratorier. Vi inngår i Bio-Rads europeiske nettverk for service & support, noe som er en støtte i vårt arbeid med å skape en så høy driftssikkerhet som mulig sammen med våre brukere.

Samtlige av våre produktspesialister er utdannet bioingeniører og alle serviceingeniører i vårt serviceteam har gjennomgått serologisk grunnopplæring for å få forståelse for helheten i et helautomatisk utstyr og for å kunne håndtere terminologien.

Vårt hovedkontor i Helsingborg.