Våre produkter

Røntgenbaserte blodbestrålingsutstyr RS-3400

Blood Irradiator RS3400 – det smarte grønne alternativet.

Etter mange framgangsrike år i USA er Rad Source røntgenbaserte blodbestrålingsutstyr nå tilgjengelig i Skandinavia.

Kostnadseffektiv
Sentrerte røntgenrør med beholdere der roterer rundt røntgenrør for effektiv bestråling.
Lang levetid på røntgenrør >5år
Lav driftskostnad
Høy driftssikkerhet

Lettplassert
RS3400 arbeider helt uten ekstern vannforsyning  hvilket gir fri plassering på transfusjonsmedisin.

 

Høy kapasitet
Opp til 6st 1 liters beholdere benyttes samtidig.
Ulike blodposer kan bestråles samtidig.

 

Kontakt
Produktansvarlig
Telefon: +4766799020
E-post: labex@labex.com