• Tel: 66 79 90 20
English

Service & Support

En tryggere hverdag: Våre utdannede spesialister i applikasjon og service har lang erfaring innen automatisert blodtypeserologi.

IH-500 The Perfect Move

IH-500, analyseinstrumet for ID-System som håndterer dine prøver og reagenser på en helt ny måte, med raskere svartid og mindre hands-on tid.

Røntgenbasert blodbestrålingsutstyr får en ansiktsløftning!

Nå har blodbestråleren RS 3400 fått en ansiktsløftning som har resultert i mer kompakt og bedre ergonomisk design uten at kapasiteten er endret.

Kontakt gjerne vår kundetjeneste:
Telefon: 66 79 90 20 , E-post: labex@labex.com