Produkter

Tilbake

Øvrige reagenser rørteknikk

Beskrivning

Ec-Stabilizing Solution
For langtidsoppbevaring av erytrocytter i 3-5 % suspensjon.

DiaCidel
Elueringskit
Kit for sitronsyre-eluering av antistoffer på erytrocytter. diaclon

Albumin 30%, 22%, 6% diaclon seraclone