Produkter

Tilbake

Øvrige reagenser rørteknikk

Beskrivning

DiaCidel
Elueringskit
Kit for sitronsyre-eluering av antistoffer på erytrocytter.

  • Albumin 30%, 22%
    seraclone
  • Albumin 6%
    diaclon

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.