Produkter

Tilbake

Ery Q

Genomisk blodtyping med rt-PCR

Med Ery Q® fra BAG Diagnostics kan man på bare 70 minutter utføre molekylærbiologiske bestemmelser av blodgrupper, HPA og HNA spesifisiteter ved hjelp av realtids-PCR.

Beskrivelse

Ery Q® –bruksferdige testkit med frysetørkede primers og probe, som ved å benytte Hot Start Taq polymerase bidrar til rask og enkel forberedelse uten tidspress. Sekvens spesifikke primers (SSP) og locus spesifikke TaqMan® prober øker presisjonen sammenlignet med metoder basert på analyse av smeltekurve. Fluorescens måles i realtid – intet behov for å måle grunnlinjefluorescens i start og slutt av PCR-programmet.

Fordeler med ERY Q®

 • Fleksibilitet – Kombiner ulike ERY Q® kit (opp till 9) i en og samme serie.
 • Spar tid – Resultat på kun 70 minutter.
 • Eksisterende instrument kan benyttes – De fire fargene som benyttes i Ery Q-kiten er kompatible med de fleste realtids-PCR instrument på markedet. Vi kan også tilby et validert instrument Bio-Rad CFX sammen med produktet.
 • Økt sikkerhet – helt gelfri metode med ”ready to use” strips.
 • Automatisert tolkning av resultat – Redusert risiko for feiltolkninger med den brukervennlige PlexTyper-programvaren.
 • HNA og ABO-variant -kit
 • Eksempel på bruksområder
 • Uklare serologiske resultat, f.eks. ved ABO- eller RhD-gruppering.
 • Multitransfunderte pasienter.
 • DAT-positive pasienter.
 • Kompliserte antistoffutredninger.
 • Thalassemi/Sickle cell.
 • Daratumumab behandling.
 • Typing av høyfrekvensantigen der reagens savnes.

”Enkel och snabb metod som dessutom är flexibel eftersom man kan välja om man enbart vill analysera Rh eller andra antigen.”
Camilla Hesse
PhD, universitetslektor
Institutionen för biomedicin Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Tilbehør

Vi kan også tilby et validert instrument fra Bio-Rad, CFX sammen med produktet. Kontakt oss for mer informasjon.

Dokumentasjon