Produkter

Tilbake

BAS-test / MG-test

LABEX tilbyr flere varianter av kort til BAS-test og forlik.

BAS-test 3 IAT-brønner
ABO/RhD kontroll & Screentest; AHG

BAS-test 4 IAT-brønner 
ABO kontroll & screentest; Anti-IgG

Beskrivning

BAS-test i kombinerte kort
ABD-confirmation for patient + LISS/Coombs; AHG
ABD-confirmation for patient + Anti-IgG

Forlik
NaCl/Enzym for NaCl-teknikk
Coombs IgG for IAT
LISS/Coombs for IAT

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.