Produkter

Tilbake

RhD-typing

RhD positiv eller RhD negativ betyr tilstedeværelse av D-antigen eller ikke tilstedeværelse av D-antigen. Monoklonale Anti-D med forskjellige cellelinjer kan gi problem ved tolkning av RhD antigentesten, spesielt når det gjelder D-weak og D-variant. I visse tilfeller er det viktig å påvise D-weak og D-variant.

Beskrivelse

RhD-typning uten påvisning av DVI

D-Weak typing
For å påvise forekomst av D weak antigen kan test utføres i ID systemet med monoklonalt Anti-D med IAT teknikk. D-antigenet, som ble beskrevet første gang i 1939, består av en mosaikk av epitoper. Individer som mangler en eller flere epitoper kan danne antistoff mot de epitoper som mangler, hvis de transfunderes med erytrocytter som har et ”helt” D antigen.
Undersøkelser har vist at der finnes mer enn 30 epitoper, men man benytter normalt kun 9 epitopmodeller for å beskrive D antigenet. Utvalgte monoklonale anti-D sera, anvendes til typing av erytrocytter for partiell D variant.

Bestemmelse av Partiel D-type 

˝ID-Partial RhD Typing Set˝

Anvendes til typing av de vanligste D varianter. Disse antisera skjelner mellom D kategorierne: II, IV, V, VI, VII, DFR, DBT og Ro Har.

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.