Produkter

Tilbake

Fortynningsløsninger

For tilberedning av erytrocytter til ID-systemet benyttes ulike løsninger avhengig av hvilken test som skal utføres. Unik på markedet er ID-Cellstab der testerytrocytter kan langtidsoppbevares bruksferdige.

Beskrivelse

ID-Diluent 1
Modifisert bromelinløsning til 5 % erytrocyttsuspensjon, benyttes til antigentyping. Kan også benyttes for 1-trinns enzymteknikk ved antistoffundersøking.
Pakningsstørrelse 2 x 100 ml, 1 x 500 ml & 10 rack med 60 x 700 ul.

 ID-Diluent 2
Modifisert LISS-løsning for 0,8 % eller 5 % erytrocyttsuspensjon benyttes både til antigentyping og antistoffundersøking.
Pakningsstørrelse 2 x 100 ml, 1 x 500 ml & 10 rack med 60 x 700 ul.

ID-Cellstab
ID-Cellstab er en glycinbuffret saltvannsløsning som stabiliserer erytrocytter i 0,8 % suspensjon og gir holdbarhet opp til 4 uker. Cellesuspensjonen er klar til bruk i IAT-teknikk i ID-systemet.
Pakningsstørrelse 1 x 500 ml.

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.