Produkter

Tilbake

HLA-B27

FastQ HLA*B27 Direct

Et nytt RT-PCR-produkt for raske og enkle genomiske analyser av HLA-B27.

Beskrivelse

Unngå ekstraksjon av DNA med FastQ HLA*B27 direkte fra blod. Med den inkluderte Blood Booster er det mulig å analysere direkte fra blodprøven. Dette muliggjør en mindre tidkrevende og raskere HLA*B27-analyse.

Effektiv -Optimalisert arbeidsflyt uten DNA-ekstraksjon.

Hurtig – Pålitelig resultat innen 90 minutter.

Bare 2 farger– FAM (kontroll) og CALFluor Orange 560.

Fleksibel – Kan brukes på de fleste Real Time PCR maskiner på markedet. Vi kan også tilby et  for applikasjonen validert instrument Bio-Rad CFX sammen med produktet.

Kostnadseffektiv – Færre analysesteg betyr mindre arbeidsomfang og uten ekstraksjonstrinnet reduseres kostnadene for reagenser og plastvarer.

Også tilgjengelig i en klassisk versjon for analyse fra ekstrahert DNA.

Tilbehør

Vi kan også tilby et validert instrument fra Bio-Rad, CFX sammen med produktet.

Dokumentasjon

Video

Se også: