Produkter

Tilbake

Evolis system

Evolis Premium System

Evolis er et helautomatisk system som kan håndtere opp til 6 stk. 96-hullsplater med opp til 4 assays pr. plate.

Beskrivelse

Systemet har kapasitet på 180 prøver pr. analyseomgang.

 • Dessuten finnes fire uavhengige og tempererte inkubatorer, fire romtempererte og lysbeskyttede inkubatorer og mulighet til tre ulike vaskeløsninger pr. kjøring. Systemet kan kobles til laboratoriets LIMS-system via en- eller toveis oppkobling.
  • Helautomasjon: fra primærrør til ferdig resultat.
  • Fleksibilitet: mulighet for opp til 7 stk. mikrotiterplater med kontinuerlig innlasting.
  • Åpent system. Kan programmere et heldekkende tilbud av analyser.
  • Programvare:Realtidsovervåkning, full sporbarhet, toveiskommunikasjon.
  • Effektivitet: optimeringsfunksjon for raskere flyt av prøver.

Artikkelnr. 89700

Dokumentasjon