Produkter

Tilbake

Geenius system

Geenius er et system for HIV screening og konfirmering. Det kan skille HIV1 og 2 ved bekreftelse og utgjør et raskere og sikrere alternativ enn immunoblot, og hvor prøvesvar fås innen 30 minutter.

Beskrivelse

 • Geenius er et komplett system til konfirmering og differensiering av HIV 1 og HIV 2.
 • Serum, plasma og fullblod kan benyttes til analysen.
 • Automatisk avlesning og tolkning av resultat får du innen 30 min.
 • Analysen er enkel og sikker med full sporbarhet, som forbedrer pasient follow up.

 Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.

Tilbehør

HIV reagenser

Immunoblot og tilbehør for HIV konfirmering:

 • NEW LAV BLOT I, NEW LAV BLOT II and Western Blot Assays
  For å bekrefte seropositive HIV-1 og HIV-2 i serum eller plasma samt å spore ikke-spesifikke reaksjoner gjennom Western Blot.
  Testet kan utføres både manuelt og automatisk på utstyr fra Bio-Rad.
 • Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay
  Kompletterende test for å skille HIV-1 og HIV-2 antistoffer som er påvist ved screening.

HCV reagenser

Geenius HCV Supplemental Assay

 • Kvalitativ konfirmasjonstest til påvisning av HCV antistoff.
 • Hurtige (<30 min) pålitelige analysesvar med full sporbarhet.
 • Analysen utføres ”on-demand”

Dokumentasjon

Video