Produkter

Tilbake

MagBead Viral RNA Lysis Buffer

Covid-19 RNA Lyseringsbuffer

MagBead Viral RNA Lysis buffer for automatiserte ekstraksjonsplattformer.
Validert og benyttes i dag på blant annet Irlands Health Service Executive, HSE.

Beskrivelse

Direkte erstatning f.eks. for Roche MagNA Pure 96 External Lysis Buffer (Code: 06374913001), Biomérieux Nuclisens Lysis Buffer (Code: 280134) og Qiagen buffer RNAeasy Lysis Buffer (Code: 79216).

Produseres i UK-Sheffield for det europeiske markedet.

BioServUK har 20 års erfaring med produksjon av Life Science reagenser.

Finnes på lager for umiddelbare leveranser! Test kit sendes til kliniske laboratorier free of charge.

Dokumentasjon