Produkter

Tilbake

RS 3400

Blood Irradiator RS 3400 – det smarte grønne alternativet.

Beskrivelse

Blodbestråleren RS 3400 har fått en ansiktsløftning som har resultert i mer kompakt og bedre ergonomisk design uten at kapasiteten er endret.

Bestråler opp til 6 enlitersbeholdere samtidig i løpet av 5 minutter, med perfekt konsistens og driftssikkerhet takket være den unike QUASTAR teknikken.

Kostnadseffektiv

  • Sentrerte røntgenrør med beholdere der roterer rundt røntgenrør for effektiv bestråling.
  • Lang levetid på røntgenrør >5år
  • Lav driftskostnad
  • Høy driftssikkerhet

Lettplassert

RS3400 arbeider helt uten ekstern vannforsyning hvilket gir fri plassering på transfusjonsmedisin.

Høy kapasitet

  • Opp til 6st 1 liters beholdere benyttes samtidig.
  • Ulike blodposer kan bestråles samtidig.

Dokumentasjon

Video