Produkter

Tilbake

Biolog-id Transfusionsløsning

Biolog-id tilbyr digitale løsninger for helsetjenester. Løsninger som forbedrer synlighet, sporbarhet og dokumentasjon av produkter tatt frem fra blod. Målet er at virksomheten skal ha økt effektivitet, bedre økonomi og enklere etterlevelse av myndighetskrav.

Et ekstra mål, og kanskje det viktigste, er å optimalisere bruken av blodprodukter og sikre at riktig blod blir transfundert til riktig pasient.

For å oppnå disse målene kombinerer løsningen fra Biolog-id 4 forskjellige deler:

  1. Utstyr med RFID -leser.
  2. RFID-tags plassert på blodproduktene = digitalt synlige.
  3. Programvare samler inn og konverterer informasjon til håndterbare data.
  4. Analysetjeneste for dataadministrasjon.

Beskrivelse

Gjennom denne kombinasjonen kan hvert enkelt område i transfusjonskjeden styres og visualiseres. En nøyaktig posisjon og hver bevegelse av blodproduktene vises automatisk i sanntid, noe som skaper fullstendig sporbarhet.

For å skape en optimal flyt med Biolog-ids løsninger, tilbyr vi i LABEX alltid en gratis kartlegging av våre kunders virksomhet. Kartleggingen kan gjøres på en enkelt prosess eller for hele transfusjonskjeden. Siden Biolog-ids løsninger er svært fleksible, tilpasses de til den enkelte kundes behov.

 

Hensikten er å bruke Biolog-id sine løsninger for å optimalisere arbeidsflyten og frigjøre ressurser til annet arbeid i virksomheten. Manuelt rutinearbeid kan konverteres til automatiserte prosesser. Gjennom RFID-tags plassert på hvert enkelt blodprodukt gjør dem digitalt synlige. Gjennom automatisering minimeres brukerfeil og kassering av blodprodukter reduseres.

Biolog ID-løsninger kan kombineres og brukes i henhold til hver virksomhets behov og er tilgjengelige på følgende områder:

  • Blodgivning
  • Transport
  • Komponentproduksjon
  • Oppbevaring av blod internt/eksternt
  • Bed-side kontroll
  • Analyse av data

Dokumentasjon

Video