Produkter

Tilbake

Fluidlab R-300

Nå kan du holde et spektrometer og celleteller i én hånd!

Ved å kombinere både et spektrometer og en celleteller i et kompakt instrument kan det utføres en rekke ulike typer analyser. Slik som absorbans, lysspredning, tidsseriemåling, automatisert celletelling og cellelevedyktighetsmåling uten farging. Det intuitive grensesnittet og høye presisjonen gjør Fluidlab R-300 til et verdifullt tillegg i fremtidens laboratorier. Ønsker du å vite mer om analysene som kan utføres eller om du ønsker å teste instrumentet for akkurat din applikasjon, ikke nøl med å kontakte oss så hjelper vi deg.

Beskrivelse

Celletall

Unikt! Cellelevedyktighetsmåling ved bruk av automatisk holografisk mikroskopi uten behov for cytotoksiske fargingspreparater (f.eks. Trypan Blue) for å forhåndsbehandle prøven.
Automatisert fokus og celletall på under 40 sekunder med bare et lite prøvevolum (4-20 µl).
Stort synsfelt for høy statistisk signifikans.
Basert på en velprøvd teknologi, og en database med validerte celler er tilgjengelig på forespørsel.

Spektrometer

  • Grafikk over spekteret fra 375 til 700nm.
  • Automatiske tidsseriemålinger.
  • Lagrer kalibreringskurver for automatisk kvantifisering.
  • Vedlikeholdsfritt og uten behov for kalibreringer.
  • Bærbar og liten, som muliggjør feltbruk.

Dokumentasjon

Video