Personvernerklæring

Innledning

Denne erklæringen vedrørende integritet og markedsføring beskriver hvordan LABEX-konsernet samler inn, benytter, gir ut og lagrer dine personopplysninger. LABEX-konsernet består av følgende selskaper,
Svenska Labex AB (SE)
Labbex Förvaltnings AB (SE)
Labex Reagens AB (SE)
Labex ApS (DK)
Labex Holding ApS (DK)
Norske Labex A/S (NO)
I teksten refererer vi til konsernet når vi skriver LABEX eller «vi».

LABEX verner om din personlige integritet og etterstreber et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All behandling som utføres av LABEX, skjer i samsvar med relevant lovgivning vedrørende personopplysninger. Innenfor EU/EØS gjelder Personvernforordningen (GDPR) fra mai 2018.
LABEX, eller det selskap som ellers er oppgitt å være ansvarlig for personopplysninger, er i samsvar med relevant lovgivning vedrørende personopplysninger ansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger i overensstemmelse med det som angis nedenfor. Om du skulle ha noen spørsmål angående denne informasjonsteksten, eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i samsvar med det som er angitt nedenfor, kan du kontakte LABEX ved hjelp av kontaktopplysningene under Kontaktinformasjon.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Med personopplysninger menes informasjon som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til deg som person. Et eksempel på slik informasjon er navn, bilde, personnummer, kontaktopplysninger, konkurransebidrag, foretatte valg, oppførsel eller IP-adresse. Med behandling av personopplysninger menes alle handlinger som vi eller en tredjepart foretar oss med personopplysningene, for eksempel innsamling, registrering og lagring.
Personopplysninger kan bare behandles for særskilte og uttrykkelig angitte formål, og kan deretter ikke behandles for noen formål som går utover disse formål.
Vi på LABEX behandler personopplysninger som du selv har oppgitt, med det formål å administrere forespørsler fra deg og eventuelle avtaler med deg, samt for å gi informasjon og service i forbindelse med slike forespørsler og avtaler. Dette kan for eksempel være interessemeldinger for våre produkter, meldinger til brukermøter eller seminarer som du selv velger å delta på, eller abonnement på våre nyhetsbrev som du bestiller.

Dine personopplysninger kan også komme til å brukes til markedsføring og oppfølging samt for vår salgs- og produktutvikling med det siktemål å forbedre våre produkter og tjenester. I de tilfeller hvor du ikke ønsker å ta del i markedsføring og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss via kontaktopplysningene som du finner under Kontaktinformasjon.
Til sist behandles personopplysninger med statistikkformål, for å kartlegge hvordan brukerne benytter nettstedet og for å analysere søkeratferd, samt for å vise deg relevant innhold. Slike opplysninger behandles dog bare i samlet form, eller i en form som ikke kan identifisere deg som individ. Opplysninger behandles dessuten indirekte i forbindelse med utvikling, testing og forvaltning av de IT-systemene som er knyttet til vårt nettsted.
Når du benytter funksjoner på vårt nettsted som gjør det mulig for deg å legge ut informasjon eller annet materiale på vårt nettsted, ber vi deg være oppmerksom på at også denne informasjonen kan inneholde personopplysninger. I de tilfeller hvor din informasjon inneholder opplysninger om andre personer, kan du bare legge ut informasjon som du har fått deres samtykke til å oppgi.

Rettslig grunnlag for behandling og oppbevaringstid

LABEX behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med relevant lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg og når vi skulle ha en annen legitim og berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger, eksempelvis interesse av å kunne markedsføre oss overfor besøkende på nettstedet eller interesse av å utvikle vårt nettsted eller våre produkter og/eller tjenester. Om vi skulle behandle dine personopplysninger til noe annet formål som ifølge relevant lovgivning krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi påbegynner en slik behandling. Opplysningene som vi samler inn i overensstemmelse med det som angis ovenfor, blir slettet når formålet med behandlingen er fullbyrdet.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

LABEX verner dine personopplysninger med høy sikkerhet, og har med dette formål foretatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, formidling eller ødeleggelse.

Restriksjoner på utlevering av personlige opplysninger

Vi kan ansette eksterne samarbeidspartnere for å utføre oppgaver på våre vegne, for eksempel å yte IT-tjenester eller hjelpe med markedsføring, administrasjon av pressemeldinger, analyse eller statistikk. Gjennomføring av disse tjenestene kan innebære at våre samarbeidspartnere, både i og utenfor EU/EØS, har tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne, må alltid signere en avtale med oss for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger overfor våre samarbeidspartnere.

Når det gjelder samarbeidspartnere utenfor EU/EØS, blir det foretatt særskilte sikkerhetstiltak, for eksempel inngåelse av avtaler som inkluderer de standardiserte modellklausuler for dataoverføring som er antatt av EU-kommisjonen, og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.
LABEX kan også komme til å oppgi personopplysninger til en tredjepart, for eksempel politiet eller en annen myndighet, om det skulle være i forbindelse med utredning av en forbrytelse, eller om vi av andre grunner skulle være pålagt, enten av loven eller av bestemmelser fra myndighetene, å oppgi slike opplysninger.
LABEX kommer ikke til å oppgi dine personopplysninger i noen annen utstrekning en det som er beskrevet i dette avsnittet.

Eksterne lenker

Denne informasjonen om behandling av personopplysninger gjelder for opplysninger som LABEX behandler om deg innenfor rammene av vårt nettsted. Våre nettsider kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordres du til å være oppmerksom på dette nettstedets prinsipper for behandling av personopplysninger og informasjon om cookies.

Dine rettigheter og rett til å legge inn klage

Du har rett til, i samsvar med relevant lovgivning vedrørende personopplysninger, når som helst å be om å få tilgang til de personopplysninger om deg som vi har behandlet, å få feilaktige personopplysninger korrigert, at LABEX skal slutte å behandle samt slette dine personopplysninger, at behandlingen av dine personopplysninger skal begrenses, å utøve din rett til dataportabilitet, å trekke tilbake samtykke til visse typer behandling (der samtykke er blitt gitt) samt å rette innvendinger mot behandlingen av personopplysningene. I slike tilfeller kan du kontakte LABEX via kontaktopplysningene som er oppført nedenfor. Du har også rett til å klage til riktig tilsynsmyndighet hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med gjeldende lovgivning vedrørende personopplysninger.

Kontaktinformasjon

LABEX er ansvarlig for behandling av personopplysningene som du oppgir. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger, eller hvis du ønsker informasjon om og kontaktinformasjon til utnevnte databeskyttelsesansvarlig for spørsmål om personopplysninger i LABEX, er du velkommen til å kontakte oss via e-post eller post.

Svenska Labex AB (SE)
Box 22159
250 23 Helsingborg
labex@labex.com

    Nyhetsbrev

    Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta siste nytt!