Våre produkter

Blodhåndtering
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
RAD-Control indikatorer NYHET!
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
ProTube
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
Servicenivåer
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Opplæring
Hands-on kurs
Transfusion Science Course
Teknisk opplæring
Kurser instrumentansvarlige
Brukermøte
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-test
Covid-19 serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffer
Konfirmasjonstest
HIV
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Røde hunder (Rubella)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

Brukermøte

Labex tilbyr oppdatering og opplæring for brukere. 

Labex Brukermøte med nyheter rundt instrument og applikasjoner
Labex holder forelesninger om siste nytt rundt instrumenter vedrørende applikasjoner og service/support. I løpet av disse dagene har deltagerne også anledning til å treffe andre brukere og utveksle erfaring.  Brukermøtet gjennomføres over 2 dager.
Det er også mulig for deltagere å holde presentasjoner på møtet.

Opplæring feilkoder reagens
Selv om Bio-Rads ID-Kort lenge har vært regnet som ”golden standard” i vår bransje, og mange brukere gjennom årene har benyttet produktene, finnes det iblant et behov for repetisjon av for problemstillinger rundt feilkilder. Du har mulighet for i løpet av en dag å få opplæring av en av våre produktspesialiser om feilkilder ved bruk av ID-Kort.

Transfusion Science Course
Vårt populære kurs/seminar i Sveits med fokus serologi.
Det holdes mange forelesninger av internasjonalt kjente personer i løpet av disse dagene. Kurset/seminarer holdes årlig. Deltagere reiser sammen med våre produktspesialister og andre Labex-kunder i Skandinavia. Kurset/seminaret går over 3 dager.

For ytterligere informasjon rundt kurset, kontakt oss