Våre produkter

Blodhåndtering
Blodbanksystem-LIS
e-Delphyn
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
ProTube
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
Servicenivåer
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Opplæring
Hands-on kurs
Transfusion Science Course
Teknisk opplæring
Kurser instrumentansvarlige
Brukermøte
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Konfirmasjonstest
HIV
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
ToRCH analyse
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

DAT

Positiv DAT kan lede til celledestruksjon forårsaket av fagocytose og/eller hemolyse hos pasienter med Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), Hemolytisk sykdom hos nyfødt (HDN) eller via transfusjonskomplikasjoner. Ved analyse av DAT påvises om erytrocyttene er dekket in vivo med immunoglobuliner og/eller komplementfaktorer.

LISS/Coombs
ID-kort ”LISS/Coombs” inneholder Anti-IgG (polyspesifikt, kanin) + Anti-C3d (monoklonalt) og gir deteksjon av både IgG og C3d på celleoverflaten. Det anti-IgG som benyttes er ikke ˝heavy chains˝ spesifikt og kan reagere med kappa (k) og lamda (l) ˝light chains˝ i IgA og IgM molekyler. Anti-C3d reagerer også med C3b-molekyler på celleoverflaten.

Coombs IgG
Ved visse tilfeller mistenkes spesifikk innbinding av komplement i erytrocyttoverflaten. For å unngå at dette skal påvirke analysen kan den utføres i ID-kort ”Coombs IgG” som kun inneholder Anti-IgG (polyspesifikk, kanin).  Som i ID-kort ”LISS/Coombs” er dette Anti-IgG ikke heller ˝heavy chains˝ spesifikt.

 

Utredning av positiv DAT

DC-Screening I
DC-Screening II

For videre å utrede den kliniske betydelsen av positiv DAT kan det være viktig å påvise hva som finnes på celleoverflaten.
ID-Kort ˝DC-Screening II˝ er fremstilt for å analysere IgG og/eller C3d på erytrocytter i en test.
ID-Kort ˝DC-Screening I˝ er fremstilt for å analysere det som er klinisk viktigst. Gelkortet inneholder Anti-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, og -C3d.

 

DAT IgG-Dilution
Mengden IgG på celleoverflaten er koblet til graden av hemolyse hos pasienter. Med ID-Kort ˝DAT IgG-Dilution˝ kan man få en indikasjon på hvor klinisk viktig et DAT positivt analysesvar er.

DAT IgG1/IgG3
Risikoen for hemolyse ved positiv DAT avhenger blant annet av antallet IgG-molekyler som er festet på erytrocyttene samt av hvilken IgG subklass de er.
IgG1 og IgG3 kan initiere celledestruksjon både via fagocytose og komplementaktivering mens IgG2 og IgG4 veldig sjelden gjør det.
Ettersom subklassene har ulike funksjoner kan det iblant være viktig å identifisere dem. Mengden IgG1/IgG3 molekyler på celleoverflaten gjenspeiler risken for hemolyse. Med dette ID-kort gis også en semikvantitativ bedømming av mengden molekyler på celleoverflaten.

 

Kontakt
_
Telefon: +4766799020
E-post: saleslabex@labex.com

Produktinformasjon

Box-inserts

MSDS

Sertifikat