Våre produkter

Blodhåndtering
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
RAD-Control indikatorer NYHET!
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
Under construction
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q®
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Covid-19 serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffer
Konfirmasjonstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Røde hunder (Rubella)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

Ery Q®

Genomisk typing av erytrocyttantigen

LABEX presenterer Ery Q® – produkter for rask og enkel genomisk typing av erytrocyttantigen. Med Ery Q® fra BAG Diagnostics kan man på bare 70 minutter utføre molekylærbiologiske bestemmelser av blodgrupper, HPA og HNA spesifisiteter ved hjelp av realtids-PCR.

”Enkel och snabb metod som dessutom är flexibel eftersom man kan välja om man enbart vill analysera Rh eller andra antigen.”

Camilla Hesse
PhD, universitetslektor
Institutionen för biomedicin Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Sverige

EryQ® – bruksferdige testkit med frysetørkede primers og probe, som ved å benytte Hot Start Taq polymerase bidrar til rask og enkel forberedelse uten tidspress. Sekvens spesifikke primers (SSP) og locus spesifikke TaqMan® prober øker presisjonen sammenlignet med metoder basert på analyse av smeltekurve. Fluorescens måles i realtid – intet behov for å måle grunnlinjefluorescens i start og slutt av PCR-programmet.

Fordeler med ERY Q®

 • Fleksibilitet – Kombiner ulike ERY Q® kit (opp till 8) i en og samme serie.
 • Spar tid – Resultat på kun 70 minutter.
 • Eksisterende instrument kan benyttes – De fire fargene som benyttes i Ery Q-kiten er kompatible med de fleste realtids-PCR instrument på markedet. Vi kan også tilby et validert instrument Bio-Rad CFX sammen med produktet.
 • Økt sikkerhet – helt gelfri metode med ”ready to use” strips.
 • Automatisert tolkning av resultat – Redusert risiko for feiltolkninger med den brukervennlige PlexTyper-programvaren.
 • HNA og ABO-variant -kit

Eksempel på bruksområder

 • Uklare serologiske resultat, f.eks. ved ABO- eller RhD-gruppering.
 • Multitransfunderte pasienter.
 • DAT-positive pasienter.
 • Kompliserte antistoffutredninger.
 • Thalassemi/Sickle cell.
 • Daratumumab behandling.
 • Typing av høyfrekvensantigen der reagens savnes.
Kontakt
Telefon: 66 79 90 20
E-post: sales@labex.com