Våre produkter

Blodhåndtering
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
RAD-Control indikatorer NYHET!
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
Under construction
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q®
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Covid-19 serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffer
Konfirmasjonstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Røde hunder (Rubella)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

RhD-typing

Uttrykket ˝RhD-positiv˝ eller ˝RhD-negativ˝ er basert på tilstedeværelse eller fravær av RhD-antigen på erytrocyttene. Økt bruk av monoklonale anti-D fra ulike cellelinjer kan forårsake problem ved tolkning av RhD-antigentest, spesielt gjelder det differensiering av Dweak og D-variant. I visse tilfeller kan det være viktig å påvise forekomst av svakt D-antigen eller variant av D-antigen. 

 

 • D-Weak typing
  For å påvise forekomst av svakt D-antigen kan en test utføres i ID-System med hjelp av et monoklonalt anti-D utformet for IAT-teknikk. D-antigenet, som første gangen ble beskrevet i 1939, består av en mosaikk av epitoper. Individer som mangler en eller flere epitoper kan danne antistoffer rettet mot de epitopene som de mangler hvis de transfunderes med erytrocytter som har ˝helt˝ D-antigenuttrykk. 
  Undersøkelser har vist at det finnes mer enn 30 epitoper men for daglig bruk er det nok med 9-epitopmodellen for å beskrive D-antigenets epitoper. 
  Utvalgte monospesifikke reagens kan benyttes for å type erytrocytter for partial D-type.
 • D-variant-typing enkel 
  ˝ID-Partial RhD Typing Set˝ Benyttes for typing av de vanligste D-variantene. Disse antisera kan skille D-kategoriene II, IV, V, VI, VII, DFR, DBT og Ro Har. 
 • D-variant typing utvidged 
  ”Extended Partial RhD Typing Set” Med dette kit kan man identifisere mange av de kjente partial D typene men også andre slik som DOL, DCS, DMH og DHK /DAU‑4.
  Man kan også skille partial D fra Weak D.
Kontakt
_
Telefon: +4766799020
E-post: sales@labex.com

Box-inserts

MSDS

Sertifikat