Våre produkter

Blodhåndtering
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
RAD-Control indikatorer NYHET!
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
ProTube
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
Servicenivåer
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Opplæring
Hands-on kurs
Transfusion Science Course
Teknisk opplæring
Kurser instrumentansvarlige
Brukermøte
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-test
Covid-19 serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffer
Konfirmasjonstest
HIV
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Røde hunder (Rubella)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

Servicenivåer

Vi tilbyr følgende serviceløsninger

 

Platinum – Total trygghet

Avtalen gir en total trygghet da det inngår ubegrenset antall servicebesøk og alle reservedeler er inkludert.
Serviceingeniør on site innen 24 timer etter mottatt og bekreftet ærend i ubegrenset antall.
Forebyggende vedlikehold inkluderer reservedeler, reiser, arbeidstid og versjonsoppdatering av software ved behov.
Aktiv fjernoppkobling innen 2 timer etter mottatt og bekreftet ærend i ubegrenset antall.
Telefonsupport i ubegrenset antall.

 

Gold – Fast planlagt service

For deg som vil ha en fast planlagt service med kontroll over kostnadene for instrumentservice.
Reisekostnader er inkluderte, slitasjedeler debiteres etter prisliste.
Serviceingeniør on site innen 24 timer etter mottatt og bekreftet ærend i ubegrenset antall.
Versjonsoppdatering av software ved behov.
Aktiv fjernoppkobling innen 2 timer etter mottatt og bekreftet ærend i ubegrenset antall.
Telefonsupport i ubegrenset antall.

 

Silver – Årlig kontroll

Avtale med regelmessige besøk for forebyggende vedlikehold der utstyret gås nøye gjennom. Slitasjedeler debiteres etter prisliste.
Telefonsupport i ubegrenset antall.

 

Bronze – Assistanse via telefon

Rådgivningstjeneste for brukerstedets personell i enklere feilsøking og utbedring av enklere feil via telefon eller epost.

Kontakt
Kontakt
Telefon: +4766799020
E-post: labex@labex.com