Våre produkter

Blodhåndtering
Komponentoppdeling
Sigma 8KBS
Blodbestråling
Blodbestrålere RS 3400
RAD-Control indikatorer NYHET!
Plasmainnfrysing
PlasmaFrost
Oppbevaring og utlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
Under construction
Sentrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 2-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-16KL
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-5L
Sigma 4-16S
Sigma 4-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 6-16KS
Sigma 8-KS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analysesystem
IH-1000
IH-500
Banjo ID-Reader
IH-Com
IH-Web
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q®
ID-Kort
ABO/RhD typing
Antigentyping
Antistofftyping
BAS-test / MG-test
DAT
RhD-typing
Antisera & Testceller til rørteknikk
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller for rørteknikk
Øvrige reagenser rørteknikk
Suspensjonsløsninger
Tilberedningsløsninger
Fortynningsløsninger
Mindre instrument
Sentrifuger for ID-kort
Sentrifuger for rørteknikk
Incubator
Infeksjonssykdommer
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Covid-19 serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lyseringsbuffer
Konfirmasjonstest
HIV
Geenius HCV Supplemental
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtigtester
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Messlinger (Measles)
Kusma (Mumps)
Vannkoppor (Varicella Zoster Virus)
Røde hunder (Rubella)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmose
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infeksjonssykedommer
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS Infeksjonssykdommer
MSDS ID-System

Tilberedningsløsninger

 

ID-Papain er en standardisert papainløsning som kan brukes for tilberedning av erytrocytter til 2-trinns teknikk. ID-Papain kan også benyttes til 1-trinns teknikk der enzymet tilsettes direkte i erytrocytt- / serumblandingen. 2-trinns enzymteknikk har høyere sensitivitet for deteksjon av antistoffer enn 1-trinns teknikk. Det bør bemerkes at tilberedningen av enzymreagens for begge metoder er vanskelig p g a problemer med å standardisere enzymets konsentrasjon og aktivitet, noe som er viktig. For å sikre et bra standardisert resultat av papainiseringen benyttes ID-Cellwash-P.  

 

 • ID-Papain
  Modifisert papainløsning for enzymbehandling av erytrocytter til antistoffundersøkelse i ID-systemet. Papainiserte erytrocytter er holdbare opp til 4 uker i ID-Cellstab. 
  Pakningsstørrelse 1×10 mL, 10x10mL

 

 • ID-Cellwash-P
  Løsning som standardiserer enzymbehandlingen av erytrocytter ved å inhibere enzymets virkning. Benyttes sammen med ID-Papain.
  Pakningsstørrelse 1x500mL

 

 Bio-Rad har utviklet to spesialløsninger for nedfrysing og opptining av erytrocytter, som bevarer antigenkonfigurasjonene for at celler med uvanlige antigen skal finnes tilgjengelige ved behov. 

 • DiaMed CellFreeze
  Løsning for nedfrysing av erytrocytter for langtidsoppbevaring.
  Pakningsstørrelse 2x100mL 

 

 • DiaMed CellThaw
  Løsning for opptining av erytrocytter nedfryste med DiaMed CellFreeze.
  Pakningsstørrelse 2x100mL