Produkter

Tilbake

Quicktest og Labtest

Alvedia blodgruppering

Et blodgruppeantigen er definert som en molekylær struktur på overflaten av erytrocytten som kan gjenkjennes av et definert antistoff. Strukturer med lignende sammensetning kan grupperes i ulike blodgruppesystemer. Hver art har sitt eget blodgruppesystem.

Mangler du et produkt? Kontakt oss for informasjon om hele produktutvalget.

Beskrivelse

ALVEDIA QuickTest er er en hurtigtest for å bestemme blodtyper. Erytrocytter fordeles på en testpinne som inneholder en membran. Monoklonale antistoffer som er spesifikke for et blodgruppeantigen (DEA 1 hos hunder, A/B hos katter og CA hos hester) er bundet til membranen. Når erytrocytter får anledning til å fordele seg i membranen, vil antistoffene reagere og binde seg til det tilsvarende blodgruppeantigenet.

Tolkning av resultater:

  • 1 eller 2 røde linjer foran A og/eller B for katt.
  • 1 rød linje foran DEA 1 for hunder.
  • 1 rød linje foran CA-linjen for hester

For at testen skal være gyldig, må kontrolllinjen (C) være positiv.

Dokumentasjon