Produkter

Tilbake

Geltest

GELTEST ALVEDIA DAT

Analysen, tidligere referert til som Coombs test, utføres for å undersøke om pasientens røde blodlegemer har reagert med antistoffer og/eller komplementfaktorer in vivo.

Mangler du et produkt? Kontakt oss for informasjon om hele produktutvalget.

Beskrivelse

Direkte antiglobulintest (DAT) utføres for å diagnostisere immunmediert hemolytisk anemi (IMHA). Ved IMHA bindes antistoffer til erytrocytters cellemembran in vivo, noe som stimulerer immunforsvaret til å bryte ned erytrocyttene. IMHA kan skje hos alle dyrearter. Det er forskjellige årsaker til at IMHA kan oppstå:

  • De normale regulatoriske immunologiske mekanismene blir av en eller annen grunn satt ut av spill. (primær IMHA)
  • Endringer i celleoverflaten av erytrocytter på grunn av intracellulære parasitter, infeksjoner, narkotika eller immunologiske sykdommer som SLE, FIV, FeLV.
  • Noen legemidler.
  • Transfusjon av inkompatibelt blod.

Beskrivelse av metode
ALVEDIAS Gel test er basert på mikrorør fylt med en blanding av gel, buffer og antiglobulin. Antiglobulin er spesifikk for hver dyreart: hund, katt og hest. En suspensjon av røde blodlegemer (for Direkte Antiglobulin Test, DAT) eller en blanding av donorerytrocytter og mottakerplasma (for kryss-test) sentrifugeres gjennom gelen.

Hvis det ikke dannes agglutinat (=ingen reaksjon med anti-globulin), passerer RBC gjennom gelen og danner en pellets på bunnen av røret (negativ test). Ved reaksjon med anti-globulin blir de agglutinerte røde blodcellene sittende fast i gelen, reaksjonen er positiv. Reaksjonen er stabil og kan leses i flere timer etter testutførelsen. Testen krever ingen vasketrinn er enkel å utføre, har høy sensitivitet og reproduserbarhet.

Alvedia DAT Hund
Mikrorørene i Alvedia Gel Test DAT Canine inneholder i tillegg til gel og buffer en anti-canine globulin (Anti-IgG + Anti C3). Pasientens erytrocytter blandes med buffer og tilsettes i mikrorøret. I nærvær av immunglobuliner (IgG, IgM type) og/eller komplementer (C3b, C3d) på erytrocytten, vil det oppstå en reaksjon med anti-globulin under sentrifugeringen, og det vil dannes agglutinate som bindes til gelen. Fraværet av immunglobuliner og komplementer medfører ingen dannelse av agglutinater og erytrocyttene passerer gelen uhindret og legger seg på bunnen av mikrorøret. En positiv reaksjon betyr at erytrocyttene er kledd med immunglobuliner og/eller komplementer, og medfører økt risiko for IMHA.

Alvedia DAT Katt
Mikrorørene i Alvedia gel test DAT Feline inneholder i tillegg til gel og buffer et anti-felin globulin (Anti-IgG + Anti C3). I nærvær av immunglobuliner (IgG, IgM type) og/eller komplementer (C3b, C3d) på erytrocytten, vil det oppstå en reaksjon med anti-globulin under sentrifugering, og det vil dannes agglutinater som bindes til gelen. Fraværet av immunglobuliner og komplementer medfører ingen dannelse av  agglutinater og erytrocyttene passerer gelen uhindret og legger seg på bunnen av mikrorøret. En positiv reaksjon betyr at erytrocyttene er kledd med immunglobuliner og eller komplementer, og medfører økt risiko for IMHA.

Dokumentasjon