Produkter

Tilbake

Geltest

Alvedia’s Gel Test er basert på mikrorør fylt med en blanding av gel, buffer og antiglobulin. Antiglobulinet er spesifikt for hver dyreart: hund, katt og hest.

Mangler du et produkt? Kontakt oss for informasjon om hele produktutvalget.

Beskrivelse

Beskrivelse av metoden
En suspensjon av røde blodlegemer (for direkte antiglobulin test DAT) eller en blanding av donor erytrocytter og mottaker plasma (for forlikelighets-test) sentrifugeres gjennom gelen.

Hvis det ikke dannes agglutinat (=ingen reaksjon med anti-globulin), passerer erytrocyttene gjennom gelen og danner en pellet på bunnen av røret (negativ test). Ved reaksjon med anti-globulin vil de agglutinerte erytrocyttene sitte fast i gelen, reaksjonen er positiv. Reaksjonen er stabil og kan avleses i flere timer etter testutførelsen. Testen krever ingen vasketrinn, er enkel å utføre, har høy følsomhet og er reproduserbar.

ALVEDIA Forlikelighetstest
(Mottaker Giver test, MG-test, X-test)

Forlikelighetstest for hunder
Hunder har mange ulike blodgruppeantigener på overflaten av sine erytrocytter (DEA1, 3, 4, 5, 7, DAL …).
Mot samtlige av disse kan et individ danne antistoffer som kan føre til komplikasjoner under blodoverføring. For å sikre et vellykket transfusjonsresultat, anbefales det å transfundere gruppelikt for DEA1 og utføre en forlikelighetstest for å sikre kompatibilitet. I tillegg til gel og buffer inneholder mikrorørene i Alvedia Canine Gel Test Crossmatch et anti-hundeglobulin (Anti-IgG + Anti C3). I nærvær av antistoffer (IgG og / eller IgM) i mottakeren som reagerer på antigen på donorerytrocytten, vil det oppstå en antigen-antistoffreaksjon, og det vil dannes agglutinater som fester seg i gelsøylen, positiv reaksjon. Fraværet av antistoffer medfører ingen dannelse av agglutinat og erytrocyttene plasserer seg som en pellet på bunnen av mikrorøret, negativ reaksjon.

Forlikelighetstest for katt
Kattens viktigste blodgruppesystem er AB-systemet, hvor variantene A, B og AB ligger. Blodgruppe A er den vanligste, B-er uvanlig og AB-ekstremt sjelden. Siden katter har naturlig forekommende antistoffer som kan danne sterke hemolytiske transfusjonskomplikasjoner mot antigenet de mangler (i AB-systemet), er det ekstremt viktig å transfundere typelike med hensyn til A- og B-antigenene. Katter har også andre blodgruppeantigener (Mik) som et individ kan danne antistoffer mot. For å sikre så langt som mulig et vellykket transfusjonsresultat, anbefales det å transfundere gruppelikt for  A og B og utføre en forlikelighetstest for å sikre kompatibilitet. I tillegg til gel og buffer inneholder mikrorørene i Alvedia Feline Gel Test Crossmatch et anti-felin globulin (Anti-IgG + Anti C3).Ved nærvær av antistoffer (IgG og/eller IgM) i mottakeren som reagerer på antigen på donorerytrocytten, vil det oppstå en antigen-antistoffreaksjon, og det vil dannes agglutinate som fester seg til gelsøyen, positiv reaksjon. Fraværet av antistoffer medfører ingen dannelse av agglutinate og erytrocyttene plasserer seg som en pellet på bunnen av mikrorøret , negativ reaksjon.

Forlikelighetstest for hester
Hester har 7 kjente blodgruppeantigener på overflaten av sine erytrocytter (A, C, D, K, P, Q, U). Mot alle disse kan et individ danne antistoffer som kan føre til komplikasjoner under blodoverføring. For å sikre et vellykket transfusjonsresultat så langt som mulig, anbefales det å utføre en forlikelighetstest for å sikre kompatibilitet. I tillegg til gel og buffer inneholder mikrorørene i Alvedia Equine Gel Test Crossmatch et anti-hesteglobulin (Anti-IgG + Anti C3). I nærvær av antistoffer (IgG og/eller IgM) i mottakeren som reagerer på antigen på donorerytrocytten, vil det oppstå en antigen-antistoffreaksjon, og det vil dannes agglutinater som fester seg i gelsøyelen, positiv reaksjon. Fraværet av antistoffer medfører ingen dannelse av agglutinat og erytrocyttene plasserer seg som en pellet på bunnen av mikrorøret, negativ reaksjon.

Neonatal isoerytrose er en potensielt dødelig tilstand hos nyfødte føll på grunn av en inkompatibilitet mellom blodtypene hos hoppen og føllet. For å unngå at dette skjer, anbefales det ved fødselen en forlikelighetstest mellom navlestrengerytrocytter og plasma fra hoppen.

 

Dokumentasjon