Produkter

Tilbake

DAT

Positiv DAT kan føre til celledestruksjon via fagocytose og/eller hemolyse hos pasienter med Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), Hemolytisk sykdom hos nyfødte (HDN) eller ved transfusjonskomplikasjoner. Ved Dat analyse påvises om erytrocytten in vivo er bundet med immunoglobuliner og/eller komplementfaktorer.

Beskrivning

LISS/Coombs

ID-kort ”LISS/Coombs” inneholder Anti-IgG (polyspesifikk, kanin) + Anti-C3d (monoklonalt) og  detekterer både  IgG og C3d på celleoverflaten. Det anti-IgG som benyttes er ikke ˝heavy chains˝ spesifikt og kan reagere med kappa (k) og lambda (l) ˝light chains˝ i IgA og IgM molekyler. Anti-C3d reagerer også med C3b-molekyler på celleoverflaten.

Coombs IgG

I visse tilfeller mistenkes uspesifikk binding av komplement på celleoverflaten. For å unngå dette kan analysen utføres på ID-Kort “Coombs IgG” som kun inneholder Anti-IgG (polyspesifikk, kanin). Som i ID-Kort “LISS/Coombs er dette Anti-IgG heller ikke “heavy chains” spesifikt.

Utredning av positiv DAT

DC-Screening I
DC-Screening II
Ved positiv DAT, kan det være vigtig å vite , hva som er bundet til celleoverflaten.
ID-Kort ˝DC-Screening II˝ påviser IgG og/eller C3d på erytrocytter i en test.
ID-Kort ˝DC-Screening I˝ påviser Anti-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, og –C3d.

DAT IgG-Dilution

Mengden IgG på celleoverflaten er koblet til graden af hemolyse hos pasienter. Med ID-Kort ˝DAT IgG-Dilution˝ kan man få en indikasjon på hvor klinisk viktig et DAT positivt analysesvar er.

DAT IgG1/IgG3

Risikoen for hemolys ved positiv DAT er avhengig av blant annet antallet IgG-molekyler bundet til erytrocyttene samt hvilken IgG klasse det er tale om.
IgG1 ogIgG3 kan indikere at celledestruksjon er i gang, både via fagocytose og komplementaktivering. IgG2 og IgG4 er meget sjelden innblandet.
Siden subklassene har forskjellige funksjoner kan det av og til være viktig å identifisere dem. Mengden av IgG1/IgG3 molekyler på celleoverflaten avspeiler risikoen for hemolyse. Med dette ID-kort ses en semikvantitativ bedømmelse av mengden molekyler på celleoverflaten.

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.