Produkter

Tilbake

Antistofftyping

LABEX har et brett spekter av ID-Kort til testing av regulære og irregulære erytrocytt-antistoffer i flere ulike teknikker. ID-Systemet har under mange års erfaring vist høy sensitivitet/spesifisitet. ID-kortene kan benyttes både sammen med Bio-Rads testceller og egenproduserte celler.

Beskrivelse

Kort for IAT-tester

  • Coombs IgG – Polyspesifikk Anti-IgG
  • LISS/Coombs – Polyspesifikk Anti-IgG + monoklonalt Anti-C3d

Kort for NaCl/Enz teknikker

  • Nøytral gel

Kombinerte kort for ulike teknikker

  • LISS/Coombs + Enzyme test
  • DiaScreen
  • Reverse Grouping with Antibody Screening

Mer informasjon og dokumentasjon fra leverandøren finner du her.