Nyheter & eventer

Transfusjon Science hybridmøte 18. oktober – vitenskap for skandinaver!

Se frem til en lærerik dag med forelesninger om genomisk blodtypning, retur av hele blodet, serologiske aspekter ved fuldblodstransfusjon, bestråling av blodkomponenter, hvorfor og hva skjer?

18. oktober 2022

Dette og mye mer tilbyr vi! Kontakt oss for mer informasjon