Produkter

Tilbake

MODEL CTS

I autoklaver er eksponeringstiden til medier for skadelig varme ekstremt lang (minst 40 minutter, men normalt opptil 1 time). Dessuten varierer eksponeringen for varme (og dermed kvaliteten) fra batch til batch og innenfor en batch på grunn av den nødvendige gjennomtrengningen av varme til midten av beholderne.

Beskrivelse

I en kontinuerlig steriliseringsprosess har mediene en dramatisk lavere varmeeksponering (sekunder i stedet for timer), og alle deler av produktet, uansett størrelse på batchen, utsettes for samme eksponering. Dermed blir mediene av høyere kvalitet og får en homogen eksponering hver gang. Dette innebærer at mediene beholder mer av sin funksjon og effektivitet.

Noen bransjer har vært forsiktige med å ta i bruk kontinuerlig termisk sterilisering ettersom det ikke var gjennomførbart på grunn av størrelse på utstyret eller gamle steriliseringsregler. Men i takt med utviklingen av strømningspasteurisering og aseptiske prosesser har MTI Biosciences stått i spissen for å utvikle småskalautstyr.

I dag har MTI Biosciences kunder som bruker kontinuerlig steriliseringsprosess for å produsere:

  • Ekstrakter for kreftbehandlingsmedisiner
  • Sterile mikrobiologiske medier, vevskulturmedier og biobrensel.
  • Sterile løsninger som brukes i medisiner og andre medisinske anvendelser.
  • For virusinaktivering

Dette utstyret har gjort det mulig for kunder å øke effekten og utbyttet av produktene og redusere biologiske feil og variasjon i produktkvaliteten. Disse kundene har redusert sine risikoer og samtidig kostnadene, en vinnerkombinasjon!

Vi tilbyr CTS-systemer i flere forskjellige størrelser. Se tabellen .

Dokumentasjon