Produkter

Tilbake

Sigma 3-18KS

”Best i klassen” universal kjølesentrifuge med mange muligheter.

Hurtigkjølingsfunksjon for raskt og enkelt å oppnå innstilt temperatur.

Sigmas integrerte ”Run Monitor” system overvåker temperatur og omdreininger for å sikre riktige resultater. Avviker sentrifugen fra innstilte verdier under sentrifugering blir bruker varslet.

Beskrivelse

Mange forskjellige swing out- og vinkelrotorer for ’’alle” rørdimensjoner.

Alle funksjoner er programmerbare for best mulig kvalitetssikring.

Rotoreksempel 48 x 5, 7 eller 10ml blodprøverør for rutine laboratoriet på sykehus. 16 x 50ml falconrør for forskningslaboratoriet.

Mange vinkelrotorer med g-tall opp til 30.000 x g.

”Spincontrol S Professional” kontrollpanel, brukervenlig med kun en kontrollknap.

Motorisert lokklås gir god ergonomi.

Tilbehør

Vi tilbyr flere forskjellige rotorer for sentrifugen, se brosjyre under dokumentasjon for mer informasjon.

Dokumentasjon