Produkter

Tilbake

Snabb-Diff

Labex Fast Diff er en differensialfargingsteknikk for hematologi som gir resultater som tilsvarer Giemsa – May Grünwald-farging.

Fargetiden er bare 15 sekunder. Fargesløsningene er klare til bruk og justert til optimal pH. Ulike fargeløsninger gir mulighet for en rekke fargeintensiteter, noe som gir smidig og enkel bruk.

Labex Fast-Diff er et utmerket verktøy når du av ulike grunner raskt vil undersøke et blodutstryk.

Beskrivning

Fargingen som bare tar et minutt, gir en veldig god overensstemmelse med mer tidkrevende tradisjonelle Romanowski-metoder. Kostnadseffektivt for mindre laboratorier med få, men viktige difftellinger.

Anbefales som en rask erstatningsmetode for akutt tester i laboratorier med eksisterende og tidkrevende hel- eller halvautomatiske fargemetoder, eller som en rask nødløsning  f. eks. ved driftsforstyrrelser i celletelleren. Metoden gjør det mulig å enkelt at farge blodutstryk døgnet rundt.

I cytologiske undersøkelser gir metoden rask farging av cellene mulighet til å kunne vurdere kvaliteten på prøven allerede ved prøvetakingen. Dette bidrar til å sikre at tilstrekkelig materiale er tilgjengelig allerede fra den aller første prøvetakingen.

Ved farging av eksudat, er det mulig å raskt avgjøre om utstryket inneholder maligne celler. Slike utstryk kan derfor plasseres sist i fargemaskiner for å unngå risiko for dekontaminering.