Nyheter & eventer

ViroQ Kombitest SARS+FluA+B+RSV

Intern cellekontroll for sikring av korrekt prøvetaking!
Falske negative resultater forårsaket av lite prøvemateriale, feil prøvetaking kan ekskluderes ved samtidig påvisning av et annet gen, det normalt forekommende humane genet RNase P.
En miks av humant RNA samt SARS-CoV-2, FluA/FluB og RSV referanse-RNA anvendes som positiv kontroll og er inkludert i hvert kit.Vi kan levere kit på forespørsel for evaluering/validering, kontakt os for informasjon; sales@labex.com